Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

7 nov. is Dankdag voor 'Gewas & Arbeid'


De kalender geeft aan dat het woensdag 7 november weer ‘Dankdag’ is. Een Dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen, want toen waren er vaste bededagen. In 1578 werd door de Synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Wanneer er vervolgens een Bid- of Dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven.

 

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in Dankdag voor gewas én arbeid. Tegenover de dankdag werd later ook een vaste dag om te bidden ingesteld, en wel op de tweede woensdag van maart. Deze dag wordt Biddag voor gewas en arbeid genoemd. Lokaal kunnen er afwijkende data zijn.

 

 

De dienst begint om 19.30 uur en voorganger is ds. Wijnand Sonnenberg.

 

 


Kerkgebouw
Nederlands Hervormde Kerk
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »