Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Januari/februari uitleg Johannes-evangelie


Het Johannes-evangelie.

De komende tijd hopen we in de diensten waarin ik voorga stil te staan bij het Johannes-evangelie. Deze evangelist wordt vaak vergeleken met een adelaar. Hij vertelt over het leven en sterven van Jezus vanuit een wijds perspectief. “De adelaar kenmerkt zich niet alleen door stoutmoedige wiekslag en hoge vlucht, maar ook door zijn scherpe  blik. Niet voor niets is de arend  beeld van JHWH God de HEER dat Hij ‘zeer hoog woont en zeer laag neerziet’. Johannes wijze van vertellen neemt een hoge vlucht, maar hij  vertelt niet in vogelvlucht. Zijn aandacht voor kleinigheden is minstens zo opvallend als zijn grootse visie en grandioos uitzicht’. 

(Willem Barnard in ‘Stille omgang’) 

 

Hoofddoel van Johannes is te documenteren dat Jezus de Christus is de Zoon van de levende God’ opdat u gelovende, het leven hebt in zijn naam. (Joh. 20:30,31). Telkens vermeldt hij kleinigheden die de andere evangelisten niet hebben. Zo vermeldt hij bv. dat bij de opstanding van Jezus de "zweetdoek" keurig opgerold ter zijde lag. Het is verrassend hoezeer Johannes aandacht heeft voor de menselijkheid van Jezus. Maar het accent bij Johannes ligt toch zeker bij de heerlijkheid van Christus. Johannes tekent de kruisiging als verhoging. Het betekent een verhoogd worden aan het kruis, maar tegelijk houdt het ook een verheerlijking in.  

 

Ik ben-teksten

Opvallend in het johannes evangelie zijn de  zeven Ik ben-uitspraken. Bijvoorbeeld de uitspraak: Ik ben het Licht der wereld. Met deze uitspraken identificeert Jezus zich met God zelf.

 

Anti-gnostiek

Johannes gaat met zijn evangelie in tegen de zgn. Gnostiek. Deze beweging kenmerkt zich door een minachting vooral het stoffelijke. Vandaar de grote nadruk die Johannes legt op het Woord dat vlees werd (Joh. 1:14!

 

Ds. Wijand Sonnenberg


Kerkgebouw
Nederlands Hervormde Kerk
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »