Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Nieuwsbrief fam. van Saane-Nasrallah


Dit is de nieuwsbrief van Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah, werkzaam in Beiroet, Libanon. Uitgezonden door PKN De Lichtkring in Alphen a/d Rijn, in samenwerking met Interserve. Uitgezonden Dagelijks berichten de media over het Midden-Oosten. Gaza, Irak, Syrië een ook andere gebieden: het is zelden goed nieuws. Wie de ontwikkelingen volgt, kan alleen maar diep bezorgd zijn. Er lijkt geen einde te komen aan het geweld in de regio. In deze tijd verhuizen wij van Utrecht naar Beiroet, in de hoop de kerk van het Midden-Oosten en in het bijzonder die van Libanon te dienen. We zijn uitgezonden in het geloof dat het evangelie van Jezus Christus goed nieuws is dat mensen kan veranderen, juist op plaatsen waar haat, geweld en verdriet aan de orde van de dag zijn.

 

Ons werk

Voor ons kwam de roeping in eerste instantie uit Libanon zelf. Rima werd gevraagd om docent praktische theologie te worden aan de Near East School of Theology. Dit is een seminarium waar predikanten, kerkelijk werkers, jongerenwerkers en kinderwerker worden opgeleid voor kerken in Libanon, Syrië, Irak, Iran, Jordanië, Palestina en incidenteel ook voor andere landen. Rima’s bijdrage zal liggen in onderwijs in pastoraat, liturgiek, homiletiek en andere praktische vakken. Wilbert ontving een uitnodiging om ‘campus minister’ te worden aan de Armeense Haigazian University. Studenten kunnen hier allerlei studierichtingen volgen, zoals economie, biologie, maatschappelijk werk, orthopedagogiek en natuurlijk Armeense taal, cultuur en geschiedenis. Wilberts taken zijn het verzorgen van de wekelijkse diensten voor de studenten, bijbelstudies, onderwijs in Oude Testament en Nieuwe Testament, en het financiële hulpprogramma voor studenten die het collegegeld niet kunnen opbrengen.

 

Onze zendende gemeente

Op zondag 13 juli PKN gemeente de Lichtkring in Alphen aan den Rijn ons uit. Ook al staan we nog aan het begin van ons werk in Libanon, toch is de gemeente al volop betrokken bij de uitzending en bij ons werk. De Lichtkring is een jonge gemeente met een pioniersgeest. We hebben gemerkt dat veel mensen in de gemeente een hart hebben voor de kerk in het Midden-Oosten en deze graag ondersteunen.

 

Onze gemeente in Beiroet

We sluiten ons weer aan bij de kerk waarbij we tijdens onze vorige uitzending betrokken waren: de National Evangelical Church of Beirut (NECB). Dit is een kerk in het hart van de stad, die zowel Arabische als Engelstalige diensten houdt. De NECB zet zich in voor christelijk onderwijs in het land en probeert ook de nood van Syrische vluchtelingen te verlichten door verschillende hulpprogramma’s.

 

Interserve

Wij worden uitgezonden als partners van de organisatie Interserve. Het doel van Interserve is het evangelie te verkondigen door dienstbaarheid, vooral aan de armsten in de Arabische wereld en Azië. Onze opdrachten passen bij deze opdracht. Interserve werkt waar mogelijk samen met de

plaatselijke kerken. We zien er naar uit deel uit te maken van het Interserve team in Libanon. Met Interserve en onze zendende gemeente gaan we een uitzendingstermijn van vier jaar in.

 

Christina en Pieter

Voor onze kinderen Christina (9) en Pieter (3) is het een grote overgang: een nieuw huis, een nieuwe school, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Voor beiden hebben we plaats gevonden op goede, gastvrije scholen in Beiroet. Christina begint op een internationale school, waar ze het programma zal volgen dat leidt tot het internationale baccalaureaat. Pieter gaat naar een Libanese school, waar meer nadruk ligt op de Arabische taal, maar waar hij alle aandacht zal krijgen die hij nodig heeft. We hopen dat de kinderen zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe omgeving.

 

Libanon

Libanon is een land waar christenen en moslims al eeuwenlang met elkaar samenleven. Het bergachtige landschap heeft al vaak gediend als toevluchtsoord voor mensen in nood. Er is dan ook relatief veel vrijheid voor minderheden, dus ook voor christenen. Vandaar dat in en vanuit

Libanon veel kerkelijk en zendingswerk gebeurt. In de afgelopen jaren zijn door de oorlog in Syrië veel vluchtelingen het land binnengekomen. Waarschijnlijk gaat het om meer dan anderhalf miljoen mensen. Dat is heel veel, op een bevolking van vier miljoen. Naar verwachting zullen ook

veel Irakezen een veilig heenkomen zoeken in Libanon. De kerken in Libanon hebben op dit moment de handen vol aan het diaconale werk. Ze zoeken steun bij partnerkerken in andere delen van de wereld.


Kerkgebouw
Nederlands Hervormde Kerk
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »