Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Meditatie: laatste verschijning op aarde


Laatste verschijning van de opgestane Christus
op deze aarde.

 

"Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde."

Deze woorden zijn door de Here Jezus uitgesproken vlak na zijn opstanding en vlak voor zijn gaan naar de hemel. Een mooi gedeelte om over na te denken in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart.

 

Dat woord van Christus “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde,” lijkt in onze wereld grootspraak te zijn geworden. ‘Alle macht in hemel en op aarde’? Wat zie je daar nu van?

Er zijn christenen die zeggen: dat móet wel op de toekomst slaan. Toch spreekt Christus heel duidelijk in de tegenwoordige tijd: Mij is gegeven, dat wil zeggen: nu heb Ik...Christus is dus almachtig. En wel: heden.

 

Jezus had op de paasmorgen tegen de vrouwen die naar het graf waren gegaan om zijn lichaam te verzorgen gezegd dat zij naar de discipelen moesten gaan en zeggen dat ze naar Galilea zouden gaan en dat ze Hem daar dan zouden zien. De discipelen zijn inmiddels aangekomen bij de berg in Galilea waar Jezus hen uitgenodigd had om Hem te aanbidden. Als de leerlingen van Jezus echter bij de berg voor deze aanbidding aangekomen zijn is er toch nog twijfel bij hen. Want ik lees in deze slotverzen van Mattheus dat toen Jezus aan deze discipelen verscheen er dan gezegd wordt: "En toen zij Hem zagen, bewezen zij hem eer al twijfelden enkelen nog.”

 

Eerlijk gezegd: dit vind ik mooi. Dat vind ik een bemoedigend trekje in het Evangelie. Elf discipelen vertrokken naar Galilea. Niet de twaalf, maar de elf. Het geschonden getal. Niet de sterke kerk, maar de kwetsbare kerk. Niet de stoere jongens die op alle vragen een antwoord hadden, maar elf kleine mensen, die zich nog maar pas geleden allemaal uit de voeten gemaakt hadden toen het er op aankwam. Niet de machtige kerk die weet hoe het zit, maar de kerk die aanbidt en tegelijk aarzelt. Toen ze Jezus zagen bewezen ze Hem eer, maar sommigen twijfelden. Geschonden, kwetsbaar, aarzelend. Aarzelend, dat is hier allicht beter dan het harde twijfelend. De leerlingen zien Jezus, maar de beelden van de gevangenneming en het kruis staan nog steeds levend voor hun ogen. En er komt aarzeling. Ze aanbidden, maar ingehouden. Sommigen twijfelden.

 

Dit mag voor ons een bemoediging zijn. Als kerk nu.

Je zoekt God en als je hem vindt, kun je het niet geloven. Tegelijkertijd geldt natuurlijk: Wie echt zoekt moet ook willen vinden. Zoek je anders wel echt genoeg?

 

En het is dan dat Jezus naderbij treedt. Dat is dan niet: Jezus kwam een paar meter naar hen toe. Het gaat hier niet alleen om ruimtelijke afstand, het gaat over bereikbaarheid, over intimiteit, over aan elkaar iets openbaren. Jezus komt naar hen toe. Hij overbrugt de afstand. Jezus komt dichterbij en doet de uitspraak: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het zien van Jezus helpt de discipelen niet over hun twijfel heen, maar het woord van Jezus wel. Hij zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Daarmee aanvaardt Jezus zijn koning zijn op deze aarde met ons mensen erbij. Want Hij aanvaardt dit koningschap pas na Zijn kruisdood.

 

Ds. Wijnand Sonnenberg.

 


Kerkgebouw
Nederlands Hervormde Kerk
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »