Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Afscheid en DANK Wijnand en Miny


Zondag 8 september was de afscheidsdienst van

ds. Wijnand & Miny Sonnenberg.

 

We kijken terug op 5 mooie jaren met elkaar. Dankbaar zijn we voor wat ze in ons midden mochten betekenen. We zullen vast wel moeten wènnen aan hun afwezigheid...

 

Tijdens de dienst waren diverse bijdragen door: 

Trio Locale - fluitiste Willine Sonnenberg - organist Joop Bosch - zanggroep Tuum Est -

Anila Javed - Kindernevendienst en leiding.

 

Na de dienst sprak voorzitter Jan Nederveen namens de kerkenraad een dankwoord uit aan Wijnand en Miny. Karin Huiskamp overhandigde het cadeau namens kerkenraad en gemeente. Ook de Classis predikant ds. W. van Iperen en Burgemeester mevr. J. Koops-Scheele richtten enkele woorden tot hen.

 

Foto's met dank aan Elzo Luikens

 

Wijnand en Miny blijven de komende maanden nog betrokken bij onze gemeente. Wijnand zal consulent zijn tot de intrededienst van ds. Bert Lammers op 17 november. Daarnaast blijft hij ook 'schipperen' bij het Kozakkenveer in de periode dat deze vaart. Miny is actief betrokken bij 

'75 jaar bevrijding' in 2020 en ze zal daarom ook regelmatig contact houden met Veessen.

 

We willen hen van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid en Gods Zegen toewensen in de jaren die voor hun liggen.

Lees meer >>Uit de pastorie


Graag maak ik van de gelegenheid gebruik me aan u voor te stellen. Mijn naam is Wijnand Sonnenberg en per 1 september 2014 ben ik als emeritus predikant verbonden aan de Hervormde gemeente Veessen.

 

Ik ben getrouwd met Miny en we hebben vier kinderen, drie dochters en één zoon. Twee van onze dochters zijn getrouwd en onze zoon heeft een relatie. Twee dochters wonen in Utrecht, één in Zeist en onze zoon woont in Amerika. Ik ben op 31 oktober 1948 geboren in Ooltgensplaat maar heb daar niet lang gewoond. Mijn jeugd ligt in Kampen en Miny komt uit ‘s Heerenbroek, een dorpje in de buurt van Kampen.


Vanaf 1976 ben in predikant, eerst in de Hervormde kerk en vanaf 2004 in de Protestantse kerk in Nederland. Na mijn studie theologie in Utrecht ben ik achtereenvolgens predikant geweest in Langerak (ZH), Den Ham (Ov), Hoogeveen, Ede, Ermelo en in 2004 opnieuw in Ede en ben daar in 2014 met emeritaat gegaan.

 

Naast mijn werk als gemeente predikant ben ik ook actief voor het landelijke kerkenwerk, vooral met het visitatie werk. Vanaf 2008 ben ik parttime predikant en werk daarnaast ook nog als visitator en voorzitter van de Generale visitatie commissie in de Protestantse kerk in Nederland.


Miny en ik doen ons werk in de gemeente Veessen met veel vreugde. We genieten van de prachtige natuur hier en zijn onder de indruk van de inzet van leden van onze gemeente voor de gemeente. Als kleine gemeente weten we ons met elkaar verbonden en zijn we dankbaar op zondagmorgen het evangelie te mogen horen en met elkaar de lofzang gaande te houden.

 

Omdat ik een aanstelling voor 50% heb en daarnaast andere verplichtingen in het land heb, zijn Miny en ik niet altijd in de Pastorie. Onder de tab ‘Contact’ kunt u onze zien hoe we bereikbaar zijn en dit proberen we ook zoveel mogelijk te zijn. Schroom niet ook ons 06-nummer te bellen want, hoewel onze aanstelling parttime is voelen we ons 100% verantwoordelijk!

 

Ds. Wijnand Sonnenberg

 

 


Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


20 oktober - 9.30

Ds. J. Stap

 

 


27 oktober - 9.30

Ds. G. Timmer

Heilig Avondmaal

 

 Activiteiten
Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »