Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Zegenbede voor het nieuwe jaar


De Heer zij voor u

     om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u

     om u in de armen te sluiten

     en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u

     om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u

     om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zij in u

     om u te troosten als u verdrietig bent.

De Heer zij om u heen

     om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u

     om u te zegenen.

Moge God zich over u ontfermen nu en altijd.

 

De Zegen van St. Patrick (390-460)

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »