Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Actie Kerkbalans 2023 Geef voor je kerk


Wat betekent de kerk voor ons anno 2023?

Zondag aan zondag klinkt de boodschap over geloof, hoop, liefde en genade van de Here Jezus. Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die het hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie of de veelzijdigheid van de kerkelijke gemeenschap.

De kerk inspireert!

 

Mooie momenten delen we met elkaar maar ook de momenten van verdriet. Samen zoeken we naar God, in de kerk waar Hij door Zijn Woord tot ons spreekt en misschien ook rechtstreeks.

De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan.

 

Behalve een geestelijke kant heeft het kerk-zijn ook een materiële kant. Om kerk in de wereld te zijn is geld nodig. De landelijke kerk vraagt een jaarlijkse bijdrage voor elk gemeentelid en onze plaatselijke kerk moet hieraan voldoen. Maar ook het kerkgebouw, de verwarming, de verlichting, de muziek en de activiteiten kosten geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden. Ondanks maatregelen zoals het verlagen van de temperatuur in het kerkgebouw zijn het  vooral de energiekosten die een hap uit de jaarrekening nemen.

 

In de tweede helft van januari wordt tijdens Actie Kerkbalans gevraagd of u een bijdrage wilt geven voor de eigen plaatselijke kerk. Met uw bijdrage schenkt u niet alleen uzelf de mogelijkheid te kunnen blijven komen, u investeert ook in de persoon die naast u in de kerkbank zit. En niet te vergeten de kinderen. Of een ‘toevallige’ bezoeker.

 

De kerkrentmeesters maken jaarlijks een begroting voor het komende jaar, waarvan gehoopt wordt dat hij sluitend zal zijn. Voor een groot deel hangt dat af van de opbrengst van Actie Kerkbalans. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap en kunnen we verder met gemeente zijn voor onze gemeente en ons dorp! U geeft om door te geven.

 

Tussen 14 en 28 januari zal de bijgevoegde envelop bij u opgehaald worden.

Voor informatie over fiscale aftrekbaarheid, zie: Giften-ANBI

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw toezegging.

 

Met vriendelijke groet,

Het college van Kerkrentmeesters.

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »