Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Diaconale giften


Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan de naaste. Zij wil zich inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving voor mensen binnen maar ook buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van behoeftigen. In samenwerking met verschillende organisaties en instanties zet de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant.

 

Giften Diaconie Hervormde Gemeente Veessen

Bank: NL08 RABO 0326 5033 66

 

Uitgebreide toelichting met betrekking tot aftrekbaarheid giften kunt u vinden op de pagina ANBI.

 


Diaconale giften 2022


  Organisatie Website
- Leger des Heils Leger des Heils

- Evangelisch Begeleidings Centrum Schuilplaats 't Harde

EBC Zorg
- Radio Heerde Radio 794
- Nederlands Bijbelgenootschap NGB
- Bijbels voor China  NBG
- Onco-Sarcomen UMCG UMCG
- Voedselbank Vaassen Voedselbank
- Stichting Agrinas Agrinas
- Stichting Gambia (dhr. Dunnink, Epe) Gambia
- Stichting Christenen voor Israël Christenen voor Israël

- Stichting Open Doors

Open Doors

- Related (Heerde) Related Heerde
- Rudolphstichting (Jeugddorp De Glind) De Glind
- Zendingsproject Libanon (fam. van Saane)  Glorie van de Libanon
- Bijbels voor China  
- Transworld Radio TWR
- Lesbos (VEG-Heerde) VEG-Heerde

 


Gemeente Heerde 'Samen tegen armoede'


Flyer Startpunt Geldzaken

Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met problematische schulden of heeft grote kans deze te krijgen. Toch zoekt maar 2,5 procent van die groep professionele hulp, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Huishoudens met geldproblemen brengen hoge kosten met zich mee.

 

Gemeenten en bedrijven die zich aansluiten bij Startpunt Geldzaken kunnen door deze effectieve aanpak die kosten voorkomen en beperken. Startpunt Geldzaken richt zich op de bevordering van financiële redzaamheid en bevat 12 online geldplannen. De geldplannen helpen huishoudens stap voor stap en op de door hen gewenste tijd en plaats, om de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden.

 

Publicatie zorgverzekering (Gemeentepolis)

Een goede zorgverzekering is belangrijk. Daar is iedereen het over eens.

Maar voor veel mensen met een laag inkomen is die vaak moeilijk te betalen. Daarom biedt de gemeente een collectieve zorgverzekeringen voor mensen met een laag inkomen. Wij noemen deze verzekering: de gemeentepolis. _Lees verder in de nieuwsflits…._

 

De geactualiseerde FLYER: SAMEN RONDKOMEN

We hebben de flyer Samen Rondkomen geactualiseerd. In deze flyer kunt u vinden waar u terecht kunt en hoe u de juiste informatie kunt vinden.

Ook hebben we alle regelingen opgenomen die er zijn. We realiseren ons dat er veel tekst in staat en we onderzoeken nog hoe we deze informatie eenvoudiger beschikbaar kunnen stellen. De positieve reacties uit het werkveld heeft ons doen besluiten om deze flyer wel door te ontwikkelen.

 

Lees verder in de Nieuwsflits

 


Donaties en praktische hulp aan Oekraïne


De afgelopen periode zijn er veel goederen verzameld en is er geld gedoneerd aan mensen in Wolyn in noordwest Oekraïne. Er is daar contact met een groep Protestantse kerken en de spullen zijn gebracht naar overwegend kleine plattelandsgemeenten waar veel armoede is.

 

Via contacten uit Oene (met Eric als onze contactpersoon) is er contact met een werkgroep uit Polen. Zij zorgen dat de goederen via Polen naar Oekraïne gebracht worden. Er is onder andere een generator met 35 kVa vermogen gebracht.

 

Zoals u zult begrijpen, is er nog veel meer nodig. Wilt u ook een bijdrage leveren? 

U mag dit storten op bankrekeningnummer NL02RABO0174891601 t.b.v. Polen werkgroep o.v.v. ‘generator.’ Mede namens de kerk van Veessen, van harte aanbevolen.

 

Invalid photobook-id defined

 


Zendingsproject fam. van Saane-Nasrallah


Als kerk is het goed om ook verbonden te zijn met een missionair zendingsproject wereldwijd. Vanwege de  kleinheid van onze gemeente hebben we ons daarom aangesloten bij een project van een gemeente in Alphen aan de Rijn. Ronelle Sonneberg is voorzitter van de thuisfrontcommissie van dit project en bestuurslid van de interkerkelijke zendingsorganisatie Interserve. Hieronder volgt haar verhaal met betrekking tot de familie waar onze gemeente ook haar bijdrage aan wil gaan leveren.

 

'In 2014 is de familie Van Saane-Nasrallah uitgezonden naar Libanon voor een periode van vier jaar. Interserve is hier als organisatie bij betrokken en De Lichtkring uit Alphen aan den Rijn als zendende gemeente. Ds. Wilbert van Saane is studentenpastor op de Hagazianuniversiteit en dr. Rima Nasrallah is docent praktische theologie aan de Near East School of Theology. Deze universiteit verzorgt onderwijs in de protestantse traditie voor studenten en pastores uit ondermeer Libanon, Syrië, Jordanië, Armenië. Wilbert en Rima hebben twee kinderen. Naast hun verantwoordelijkheden bij de opleidingen en de toerusting van studenten en predikanten uit het Midden Oosten zijn Rima en Wilbert via hun kerk ook betrokken bij allerhande diaconale projecten. In Libanon zijn heel veel vluchtingen. De kerk probeert dienend nabij te zijn. Graag praat ik met u door over deze uitzending, over uw mogelijke betrokkenheid, en over de kerk in het Midden Oosten. De bakermat van het christelijk geloof ligt in het Midden-Oosten. Een regio die vandaag de dag overwegend islamitisch is. In bijna alle landen is de christelijke gemeenschap een minderheid. Er zijn verhalen bekend van christenen die worden achtergesteld, gediscrimineerd of zelfs vervolgd en ontvoerd. De ‘recente’ spanningen  in deze regio hebben het er niet beter op gemaakt. Ook veel christenen zijn gevlucht, waarmee hun verhalen ook meer in Europese landen, waaronder Nederland, bekend worden. Als we het over de kerk in het Midden Oosten hebben, waar hebben we het dan over? En is die kerk toekomst bestendig?"

                                    

 


Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


10 december - 9.30

Ds. E. Kolkert

2de Advent

 


17 december - 9.30

Ds. G.J. Wolters

3de Advent

 Activiteiten


maandag 11 december
Marledijk 23

Gebedskring


dinsdag 12 december
Hulsbergen 20 bij Ellen van Olst

InburgerenKerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »