Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

De Hervormde Gemeente van Veessen


Het dorp Veessen telt ongeveer 650 inwoners en maakt deel uit van de gemeente Heerde. Veessen ligt aan de IJssel halverwege Deventer en Zwolle. Vlakbij ligt het dorpje Vorchten dat iets kleiner is en een kerk en (parttime) predikant heeft. Veessen en Vorchten samen hebben 715 volwassenen (kiesgerechtigden).

 

De Hervormde Gemeente van Veessen is een

PKN-gemeente die open staat naar andere PKN-gemeenten. Omdat het geen grote gemeente is, ruim 100 belijdende leden, zijn de leden vanuit pluriforme geloofsgemeenschappen zoals confessionelen, bonders, evangelischen, liberalen en enkele rooms-katholieken.

 

De diensten worden door zo’n 40-60 mensen bezocht, er is een parttime predikant en de Kerkenraad bestaat uit 9 leden: 3 Ouderlingen, 3 Diakenen, 2 Ouderling-Kerkrentmeesters

en 1 Kerkrentmeester. 


We zingen uit het liedboek voor de kerken, de Evangelische Liedbundel en af en toe opwekkingsliederen. De gemeente zingt graag en een flink aantal leden is dan ook lid van een koor of heeft koorervaring. Het oorspronkelijk Veessense koor ‘Tuum Est’ repeteert wekelijks in de kerk en werkt enkele keren per jaar mee aan een dienst. Regelmatig worden koren uitgenodigd in een dienst en af en toe wordt er een ‘gelegenheidskoortje’ uit eigen leden samengesteld.

Kinderen van positief meelevende ouders kunnen deelnemen aan het avondmaal. Elke 2 weken is er kindernevendienst en voor de kleinsten is er elke zondag kinderoppas aanwezig. Verder zijn er verschillende kringen actief die ook op deze website te vinden zijn.

 

Veessen heeft een zeldzame kleine achtkantige kerk uit 1842 waarvan de akoestiek zeer goed is met een mooi in goede staat verkerend romantisch Van Oeckelen orgel uit de jaren 80 van de negentiende eeuw. Het kleine torentje midden op de kerk heeft een uurwerk en een luid- en slagklok.


Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten kunnen in het verenigingsgebouw naast de kerk, ‘De Boerbrink’ plaatsvinden. Achter ‘De Boerbrink’ staat een mooie ruime Pastorie uit de jaren dertig met een monumentale rode beuk en dito Plataan die waarschijnlijk nog dateren van de vorige pastorie en zo’n 175 jaar oud zijn. Samen zijn ze zeer mooi gelegen dicht bij de kerk. De kerk is eigenaar van de begraafplaats (kerkhof) waar reeds sedert de middeleeuwen en nog steeds wordt begraven.

 

Huis-aan-huis wordt in Veessen zo’n 10x per jaar het kerkblad ‘De Kerkklok’ bezorgd.

 

Er is een basisschool in Veessen voor de kinderen van Vorchten en Veessen.

Vanaf 2017 is het een samenvoeging van de openbare en christelijke school in 1 gebouw en deze heet 'De IJsselvallei.' Elk jaar wordt de VakantieBijbelWeek georganiseerd waar zo’n 45-60 kinderen naar toe komen, het ene jaar vindt dit plaats in Veessen, het andere jaar in Vorchten.

 

Verder informatie over onze gemeente is te vinden op de homepagina onder ‘Onze visie' >>


Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


19 mei - 9.30

Ds. G.J. Wolters 

1stePinksterdag

Mmv Hetty Floors en Maaike Gerritsen

 


26 mei - 9.30

Ds. J. Stap 

 Activiteiten


donderdag 23 mei
De Verbinding

Vrouwengroep 'Zus & Zo'


donderdag 6 juni
De Verbinding

Vrouwengroep 'Zus & Zo'Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »