Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Verhuur gebouwen


De Hervormde Gemeente Veessen heeft een unieke sfeervolle kerk in het hart van het dorp. Op zondag worden daar de erediensten gehouden en een enkele keer is de kerk op een doordeweekse dag in gebruik. Er is plaats voor maximaal 180-200 mensen. Bij verhuren denken we bijvoorbeeld aan rouw- en trouwdiensten. In de regel vinden deze diensten plaats onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veessen.

 

  • Wij verhuren de kerk, mits de diensten niet in strijd zijn met het karakter van de kerk en de wijze waarop wij gewoon zijn onze diensten te vieren.
  • De diensten vallen niet onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veessen. Dit betekent dat u zelf voor predikant c.q. ambtsdrager(s) dient te zorgen. Ook voor een eventuele trouwbijbel dient u zelf (te laten) zorgen.
  • In voorkomende gevallen zou de Hervormde Gemeente Veessen voor een organist kunnen zorgen.

Achter de kerk bevindt zich het verenigingsgebouw ‘De Boerbrink’ waar regelmatig activiteiten zijn zoals koffiedrinken na de dienst, vergaderen van de kerkenraad, bijeenkomsten gesprekskringen, etc. Daarnaast wordt De Boerbrink ook verhuurd als ‘verlengstuk van de huiskamer’ voor verjaardagen, recepties, vergaderingen, etc. Dit is echter zonder bediening en consumpties; daar moet u zelf voor zorgen! De Boerbrink beschikt over een keuken met compleet inventaris. De accommodatie is geschikt voor maximaal 30-40 personen.

 

Voor prijzen voor verhuur Kerk en/of ‘De Boerbrink’, zie bijlage

 

Voor meer informatie/vragen kunt u contact opnemen met:

=> dhr. G. Kouwenhoven, tel. 0578-631778, e-mail verhuur@kerkveessen.nl 

=> of door middel van onderstaand contactformulier:


Contactformulier aanvraag / info verhuur


Naam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

E-mail adres *

Huur van de kerk

Ja
Nee

Huur van De Boerbrink

Ja
Nee

Gewenste datum

Gewenste tijden

Verwacht aantal personen

Soort bijeenkomst

Opmerking / vraag *


Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


14 juli - 9.30

Ds. G.J. Wolters


21 juli - 9.30

Ds. E. KolkertActiviteiten


dinsdag 20 augustus
Tent bij de kerk

Vakantiebijbelweek


woensdag 21 augustus
Tent bij de kerk

VakantiebijbelweekKerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »