Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Even iets over mezelf...


Enige tijd geleden belde Gert Visser mij op met de vraag of ik eventueel beschikbaar zou zijn om in Veessen predikant te worden.

Ruim anderhalf jaar geleden waren mijn vrouw en ik in Apeldoorn komen wonen, nadat we afscheid hadden genomen van onze laatste gemeente, de hervormde gemeente Almkerk. Dat we van deze gemeente afscheid moesten nemen had te maken met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Je gaat dan als dominee met emeritaat, zoals dat heet. Dat betekent tegelijk ook dat ik niet meer als predikant beroepen zou kunnen worden door een gemeente. Ook niet door Veessen…

 

Nu staat de kerkorde wel toe dat een emeritus-predikant hulpdiensten verricht in een gemeente: dat betekent in dit geval dat je eigenlijk gewoon het werk van een predikant doet. Wel is zo’n benoeming getermineerd. Het kan voor maximaal twee jaar. Hierover is met de beroepings-commissie en binnen de kerkenraad gesproken en de kerkenraad heeft besloten mij te benoemen.

Behalve Almkerk heb ik drie andere gemeente gediend: Wassenaar, Ameide en Tienhoven en Hoogeveen (in die laatste gemeente was ik de opvolger van ds. Sonnenberg).

Naast het predikantschap heb ik diverse andere functies gehad en taken verricht binnen de kerk en binnen kerkelijke organisaties.

 

Mijn vrouw Ankie en ik hebben ervoor gekozen om in Apeldoorn te gaan wonen, vanwege het feit dat we dan wat dichter bij de verschillende kinderen zouden wonen. We hebben zes kinderen (en elf kleinkinderen) die door heel het land heen wonen, terwijl onze oudste zoon met zijn gezin in Praag woont. Mijn vrouw heeft inmiddels verschillende vrijwilligerstaken op zich genomen.


Wat betreft het werk in Veessen, omdat ik maar voor 40% van mijn werktijd in Veessen benoemd ben (dat wil zeggen vier dagdelen per week), wil ik mij vooral concentreren op drie taken.

  • In de eerste plaats zal ik ongeveer 20 keer per jaar voorgaan in de kerkdiensten.
    Op de donderdagen zal ik thuis aan de diensten werken en ook de kringen voorbereiden.
  • In de tweede plaats richt ik me op het pastoraat en probeer ik met name de ouderen, de zieken, en anderen die het nodig hebben, te bezoeken.
    Maar het zou zomaar kunnen dat u om de één of andere reden graag eens met mij zou spreken. Neem gerust contact met me op (tel. 055-2056041 of 06-17873004).
    Meestal zal ik op maandag, dinsdag of woensdag enkele dagdelen hieraan besteden.
  • In de derde plaats wil ik graag kijken of er een doorstart mogelijk is van de 'Leerhuis'-kring en van de kring 'Inburgeren'. Die zouden dan elke maand op een maandag-, dinsdag- of woensdagavond gehouden kunnen worden. Als u/jij aan één van beide kringen mee zou willen doen, hoor ik dat graag (telefonisch, via de app met bovenstaand 06-nummer of via de e-mail pastorie@kerkveessen.nl.

 

We hopen op een goede tijd samen.

 

Ds. Jan Wolters

Lees meer >>



Intrede ds. Wolters tijdens nieuwjaarsdienst


Zondag 1 januari 2023, een bijzondere dag!

Het begin van een nieuw jaar en begin van de samenwerking met ‘onze’ nieuwe voorganger ds. Wolters.

 

Ouderling Karin Huiskamp heette ds. Jan Wolters welkom in zijn nieuwe functie als ‘bijstand in het pastoraat’ in onze gemeente. Hem werden enkele vragen gesteld waar hij ‘ja’ op antwoordde en vervolgens ook aan de gemeente.

 

De schriftlezing tijdens de dienst kwam uit Johannes 1 vanaf vers 43 en hoofdstuk 2 over de Bruiloft in Kana waar we mogen lezen over het eerste teken door de Here Jezus. Het teken wijst niet zozeer op de verandering van water in wijn maar gaat dieper. Ds. Wolters geeft aan dat het gaat over de relatie tussen God en de mens; dat je vreugde mag leren kennen over je leven en in je hart. De Here God is er altijd!

 

Wat brengt ons het nieuwe jaar?

Ondanks alle onzekerheden mogen we weten dat Jezus Christus geboren is op deze aarde. In Hem raken hemel en aarde elkaar. Onze God is een God die vreugde geeft.

 

Hoe kunnen we in ons dorp meewerken aan deze boodschap?

Wees er voor een ander die het nodig heeft, breng een bezoekje, geef hulp als het nodig is, stuur een kaartje ter bemoediging, geef aandacht. 

 

Na de dienst konden we ds. Jan Wolters en elkaar de hand schudden in de Boerbrink voor goede wensen voor het nieuwe jaar.

 

We hopen en bidden op een gezegende tijd met elkaar!

 

Lees meer >>



Kennismakingsdienst met ds. Jan Wolters


Zondag 27 november, 1e advent, mocht de gemeente kennismaken met ds. G.J. Wolters uit Apeldoorn.

Hij zal per 1 januari 2023 voor 40% als ‘bijstand in het pastoraat’ van onze gemeente komen. 

 

De kinderen van de KND kregen een mooi verhaal mee over ‘Daan en zijn gebroken pols’ en uitleg over het woord advent. Het woord advent betekent ‘komst;’ we verwachten de komst van de Here Jezus en ook dat Hij eens terug zal komen. Het is een verwachting en een belofte.

 

De schriftlezing kwam uit Jesaja 59 over het kwaad dat de mensen deden en dan het tweede deel waar God ingrijpt en zegt dat Hij als bevrijder zal komen (vers 20). Advent is uitzien naar de komst van de Bevrijder die redding zal brengen.

 

Tijdens de koffie heeft ds. Jan Wolters verteld over zijn leven als voorganger van diverse gemeenten maar ook hoe hij tot de stap om voorganger te worden, is gekomen. Van missionair werk via Dabar, naar de overweging om geneeskunde te gaan studeren maar uiteindelijk toch besloten heeft om voor de studie theologie in Utrecht te gaan. Zijn werk in Veessen zal met name zijn, kerkdiensten leiden, het kringwerk en de pastorale bezoeken, dit op de fiets door Veessen!

Ook mevr. Ankie Wolters vertelde over haar activiteiten door-de-weeks en dat zijn er véél.

 

We kijken uit naar het nieuwe jaar waar we hem/hen verder mogen leren kennen en ontmoeten.

 

 

Lees meer >>



Diensten live te beluisteren!


Kerkdiensten


21 april - 9.30

Ds. G.J. Wolters

 


28 april - 9.30

Dhr. W. v. d. Bosch

 



Activiteiten


dinsdag 23 april
Hulsbergen 20 bij Ellen van Olst

Inburgeren


woensdag 1 mei
Veessen

Kofieochtend

Gezamenlijk uitje!



Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »