Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Donaties en praktische hulp aan Oekraïne


De afgelopen periode zijn er veel goederen verzameld en is er geld gedoneerd aan mensen in Wolyn in noordwest Oekraïne. Er is daar contact met een groep Protestantse kerken en de spullen zijn gebracht naar overwegend kleine plattelandsgemeenten waar veel armoede is.

 

Via contacten uit Oene (met Eric als onze contactpersoon) is er contact met een werkgroep uit Polen. Zij zorgen dat de goederen via Polen naar Oekraïne gebracht worden. Er is onder andere een generator met 35 kVa vermogen gebracht.

 

Zoals u zult begrijpen, is er nog veel meer nodig. Wilt u ook een bijdrage leveren? 

U mag dit storten op bankrekeningnummer NL02RABO0174891601 t.b.v. Polen werkgroep o.v.v. ‘generator.’ Mede namens de kerk van Veessen, van harte aanbevolen.

 

Invalid photobook-id defined

 

Dat de mensen hier blij mee zijn, is onder andere te lezen in de mail hieronder:

"Beste broeder Eric,

 

Een hartelijk groet van ons. Pastor Jacek Duda is dagen achtereen bij ons geweest.

Hij gaf hulp aan de mensen uit onze regio die dat nodig hadden en overhandigde hen de financiële bijdrage die jullie gegeven hebben. Wij danken van harte, allen die hieraan hebben meegewerkt. Ik bid dat de Here jullie gaven zal zegenen.

Helaas moet ik je melden dat Rusland vandaag Oekraïne voor de 14e keer massaal beschoten heeft en dat er geprobeerd is om ons energiesysteem te vernietigen zodat we geen warmte en licht meer hebben. We bidden en smeken God om bescherming voor ons volk.

Dank jullie wel dat jullie aan ons denken, ons steunen in gebed en ook materieel.

Vorige week had ik de gelegenheid om met een broeder een humanitaire hulp naar het oosten te brengen, ongeveer drie ton. We hebben duizenden kilometers gereden om ons doel te bereiken. We verleenden humanitaire hulp aan zowel burgers als militairen. We bezochten steden als Kharkiv, Izyum, Liman, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk en Dnipro. Met eigen ogen zal ik de verschrikkingen van de oorlog, in de verwoeste steden en dorpen niet ver van de frontlinie, en hoorde afschuwelijke verhalen over de levens van mensen die de bezetting hebben overleefd, maar ook van degenen die nog onder vuur liggen. 

 

We bidden tot de Heer dat het woord van God hun hart mag raken en het evangelie van Jezus Christus dat we met hen mochten delen. Sommige foto's en video's uit de oorlog laten maar een deel zien van wat daar gebeurt."

 

 

En een andere mail:

"Gegroet beste broeder Eric,

 

Ik dank je voor jullie gebeden en oprechte steun. De Heer was bij ons op onze weg, ook waar verdriet en dood was en de vele verschrikkingen van de oorlog. Wij danken jou en jullie kerk, broeders en zusters, voor jullie gaven, in Jezus Christus. Dank voor jullie gebeden aan God dat deze oorlog mag eindigen en onze mensen niet langer hoeven te lijden.

 

Moge de Here jullie zegenen en jullie beschermen tegen alle kwaad. We wensen jullie de vrede en rust toe van de Hemelse Vader. Alle goeds aan je familie. Ik groet de broeders en zusters van jullie kerk. Zegen aan jullie pastoor.

 

Hartelijke groet van Pastor Andron en zijn vrouw, aan jullie allemaal."

 

 

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »