Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Zaterdag 13 juli Eiermarkt & Kerk open


Elk jaar wordt in Veessen de Eiermarkt georganiseerd. Dit is een initiatief van de muziekvereniging V.I.V.O. uit Veessen.

 

We houden de deuren van de kerk de hele middag open en het orgel wordt bespeeld. Wees welkom!

 

Met een kraam op de Eiermarkt

Nieuw is dat we tijdens de Eiermarkt een kraam hebben op de straat voor de kerk. Hier zullen verschillende activiteiten en verkopen plaatsvinden. De opbrengsten zijn bedoeld voor de renovatie van de kerktoren van Veessen. De afgelopen jaren zijn we bezig met geldinzamelingen voor de hoognodige herstelwerkzaamheden van de kerktoren.

 

Renovatie toren en dak

Het torentje van de prachtige kerk in Veessen heeft groot onderhoud nodig. Door lekkages is er houtrot ontstaan. Dit moet hersteld worden en het loodwerk moet vervangen worden, zodat er in de toekomst geen lekkages meer zijn. Daarnaast is het schilderwerk in slechte staat. De renovatiewerkzaamheden van de kerktoren zullen eind augustus/ begin september van start gaan.

 

Hoewel de rijksoverheid een kleine bijdrage beschikbaar heeft gesteld voor de renovatie, is dit niet voldoende om alle kosten te dekken. Daarom is de kerk in Veessen verschillende geldinzamelings acties gestart. De eerste actie vond plaats op de Kerstmarkt in Veessen vorig jaar en binnenkort, tijdens de Eiermarkt in Veessen, zijn er opnieuw acties om geld in te zamelen.

 

Aardbeien, boek en activiteiten!
Tijdens de Eiermarkt zal de kerk aardbeien (uit de aardbeientuin uit Oene!) verkopen en er is een leuke actie voor kinderen. Bovendien zal de kerk open zijn voor bezichtiging en wordt het orgel bespeeld. In de kerk is ook gelegenheid om het boek ‘Veessen, Verzet en Kerk’ te kopen. In dit boek is te lezen hoe in Veessen het verzetswerk van de 2e wereldoorlog verrichtte onder leiding van de ds. Buenk.

 

Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom en wordt met grote dankbaarheid ontvangen. Met uw hulp kunnen we de kerktoren van Veessen weer laten stralen! U kunt een bijdrage overmaken op NL36 RABO 0373 7285 73 o.v.v. renovatie kerktoren.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun.

 

Voor vragen kunt u terecht bij Joukje Bos via telefoonnummer 0612157015 of per mail via kerkvoogdij@kerkveessen.nl.

 

 

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »