Hun Ontfermer zal ze leiden
Jesaja 49: 10

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.Deze is van toepassing

op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

 

Maak uw keuze:

 


Kerkgebouw
Hervormde Gemeente Veessen
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
De Boerbrink
De Boerbrink
Kerkstraat 19a
8194 LT Veessen
Overige gegevens
ANBI »
Adressen »
Colofon »